Lesson-4

Free Online English Classes. Lesson 4 – Дарси 4

Мавзӯъ: тарзи мафъули феъл (The Passive Voice). Ҷумлаҳои саволӣ (саволи махсус).

 1. Лексика: Text: “Cryptography

Набояд фаромӯш кунем, ки вазни ҳолати мафъул чунин аст:
(V = to praise – таъриф (васф) кардан, be + V-ed (V-3) = be praised –лоиқи таҳсин (таъриф, ситоиш), шоистаи тавсиф будан, шоёни ситоиш будан

Барои сохтани тарзи мафъул, феъли ёвари to be ва ба охири феъли асосӣ бандаки +ed, ҳамчунин дар авали феъли асосӣ, феълҳои am, is, are (дар замони ҳозира), was, were (дар замони гузашта) ва shall, will (дар замони оянда) ҳамроҳ мекунем. Аммо феъли асосӣ бо бандаки +ed якҷоя омада, бетағйир мемонад, ба шарте агар он дуруст бошад, дар ҳолати нодуруст будан, шакли севуми он аз ҷадвали феълҳои нодуруст оварда мешавад.

The secretary will mail these letters tomorrow. (Active voice)
These letters will be mailed tomorrow. (Passive voice)

Бо калимаҳои нав шинос шавед ва азёд кунед:
a cipher – рамз, аломат
a single unit – ягона, яклухт
advantage – имтиёз, бартарӣ
advantages – афзалиятҳо, бартариҳо
application – замима-барнома
authentication – тафриқа
be presented – муаррифӣ шудан
branch – шох, шӯъба, соҳа
branch – шоха
breaking – вайрон кардан, шикастан, рамзшиканӣ
call – занг задан, номидан
correctness – дурустӣ, ростӣ
cryptanalysts – рамзкушо (бе калид)
decryption – рамзкушоӣ
demystify – кушодан, кашф кардан
electronic communication – муоширати электронӣ
encrypted message – мактуби махфӣ, мактуби рамзнок
encryption – рамзбандӣ, рамзнависӣ
evaluation – баҳо, баҳо додан, тавсиф, баҳодиҳӣ
foundation – асос, поя, такягоҳ
however – аммо
message – рисола, мактуб, хат, нома
messaging – ирсол, фиристодан
method – метод, услуб
military – ҳарбӣ
modern – замонавӣ, муосир
no longer – на ин ки, зиёд не, акнун не
outsider – бегона
perform – иҷро кардан
practitioner – таҷрибаомӯз
proper – махсус, хоса
provide – таъмин кардан
public – оммавӣ, кушод, дастрас
public key – калиди оммавӣ
random – тахминан
randomly – тахминан, таваккалан, фикр накарда, андеша накарда
receiver –  қабулкунанда
recipient – гиранда, ворис, қабул
rely on – эътимод кардан
responsible – ҷавобгар, ӯҳдадор
retrieve – қабул кардан
secure – боварибахш, боэътимод, бехавф
signature – имзо, соядаст
speculative – назарӣ, назария
suppose – тасаввур кардан, хаёл кардан, фикр кардан
symmetric – симметрикӣ (алгоритми махфӣ)
terminology – технология
to allow – иҷозат додан, розӣ шудан, мувофиқ будан
to derive – ҳосил кардан, истеҳсол кардан, сохтан
to describe – тавсиф кардан, маълумот додан, тасвир кардан
to execute – иҷро кардан, ба ҷо овардан, анҷом додан
to hide – пинҳон кардан, ниҳон доштан, руст кардан
to match – мувофиқ омадан, гӯгирд, дугоник интихоб кардан
to mess with – якҷоя хӯроки нисфирӯзӣ хӯрдан, робита доштан, алоқа доштан, муносибат доштан
to permit – иҷозат додан, роҳ додан, сар додан
to publish – чоп кардан, нашр кардан, интишор кардан
to suppose – тахмин кардан, пиндоштан, гумон кардан
wide васеъ, фарох, кушод
widely – васеӣ, вусъат, фарохӣ
without – бе

Машқи 1. Матнро хонед ва тарҷума кунед:

CRYPTOGRAPHY

   Cryptography is no longer a military thing that should not be messed with. It is time to demystify cryptography and make full use of the advantages because it provides the modern society. In the following, basic terminology and the main methods of cryptography are presented. Any opinions and evaluations presented here are speculative, and the author cannot be held responsible for their correctness.

Basic Terminology

Suppose that someone wants to send a message to a receiver, and wants to be sure that no-one else can read the message. However, there is the possibility that someone else opens the letter or hears the electronic communication. In cryptographic terminology, the message is called plaintext or clear text. Encoding the contents of the message in such a way that hides its contents from outsiders is called encryption. The encrypted message is called the cipher text. The process of retrieving the plaintext from the cipher text is called decryption. Encryption and decryption usually make use of a key, and the coding method is such that decryption can be performed only by knowing the proper key.
Cryptography is the art or science of keeping messages secret. Cryptanalysis is the art of breaking ciphers, i.e. retrieving the plaintext without knowing the proper key. People who do cryptography are cryptographers, and practitioners of cryptanalysis are cryptanalysts. Cryptography deals with all aspects of secure messaging, authentication, digital signatures, electronic money, and other applications. Cryptology is the branch of mathematics that studies the mathematical foundations of cryptographic methods.

Машқи 2. Хонед ва тарҷума кунед:
to praise – таъриф кардан, васф кардан
I praised ______________________________________________________
I was praised. (Simple) __________________________________________
I was praising __________________________________________________
I was being praised. (Continious) __________________________________
I have praised ______________________________________________________________
I have been praised. (Perfect) ______________________________________________________________

Машқи 3. Вазн (формула)-и ҳолати мафъулро дар ҷадвали зерин нависед:

ActivePassive
Simple
Continious
Perfect

Машқи 4. Ҷумлаҳои зеринро ба англисӣ тарҷума кунед:

 1. Ӯро гоҳ-гоҳ ситоиш мекунанд.
 2. Ӯро таъриф хоҳанд мекунанд (will, praise).
 3. Ҳоло ӯро мукофот медиҳанд (award)
 4. То он даме, ки ӯ асари асосиашро нависад, аллакай ӯро ду маротиба мукофот доданд,
 5. Ӯро ҳатман то соли нав ҷоиза медиҳанд (praise).
 6. Ин китобҳо паҳн мешаванд?
 7. Мактубро пагоҳ мефиристанд.
 8. Ӯро аз сабаби суръати баланд ҷарима ситониданд (speeding).
 9. Дарро махкам карданд.

Машқи 5. Ба забони англисӣ тарҷума кунед:

 1. Маро маҷбур карданд (insist).
 2. Барояш пардохт карданд (pay).
 3. Ӯро ба назди табиб фиристоданд (send).
 4. Ба ӯ гуфтанд.
 5. Падарам маро таъриф кард.
 6. Ташхисгоҳ бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардид.

Машқи 6. Дар мақолаву маърӯзаҳои рӯзномавӣ бештар тарзи мафъулро истифода мебаранд. Онҳоро тарҷума кунед:
It is (was) said that…
It is (was) known that…
It is (was) reported that…
It is (was) supposed that…
It is (was) considered that …
It is (was) expected that…
It is (was) assumed that…
It is (was) thought that…
It is (was) believed that…

Машқи 7. Ба англисӣ тарҷума кунед:

 1. Гуфта мешавад, ки ӯ барноманависи хуб аст.
 2. Маълум аст, ки ӯ сардори хуб будааст.
 3. Дар назар аст, ки масъалаи зерин ҳал мешавад.
 4. Хабар медиҳанд, ки системаи нави оператсионӣ ихтироъ шудааст.

Ҳолати мафъул метавонад бо феълҳои модалӣ низ якҷоя ояд:

 • You might be sent to America by your company in August – Шуморо шояд аз ширкататон ба Амрико фиристонанд.
 • This problem can be solved – Ин масъаларо метавон ҳал кард.
 • This task should be fulfilled by the end of the week! – Ин супориш бояд то охири ҳафта иҷро шавад!

Машқи 8. Ба зери калима ва ибораҳои ифодагари «тарзи мафъул» хат кашед ва ба ҷумлаҳо савол гузоред:

1)  The program is changed.
2)  The program is being changed.
3)  The program has been changed.
4)  Modern computers are widely used nowadays by small and big firms.
5)  The young engineer has been offered a new job by the company.
6)  The lab is being equipped with new devices.
7)  We were shown some new models.
8)  The data are referred to in the press.
9)  Perspectives of computerization are being much spoken about.
10) New types of devices are being made use of in the lab.
11) The test was followed by the experiments.
12) The results have been affected by the changed conditions.
13) The necessary results are approached but not got.
14) All the letters will be answered.

Машқи 9. Ҷумлаҳоро ба тоҷикӣ тарҷума кунед ва ҷумлаҳои ҳолати мафъул надоштаро ҷудо кунед:

 1. For a digital computer, information has to be in the form of digits or numbers.
 2. Any information may be represented by the binary system.
 3. Bits are grouped in units; these units are called bytes.
 4. Which of the operations are to be performed next?
 5. May switch symbols be mixed?
 6. By whom are language modifications being offered?
 7. The sequence of operations is being performed by the microcomputer.
 8. Many graphics programs are controlled by a mouse or some other device.
 9. Often only the new models are given detailed description.
 10. The instruction is to be extended.
 11. The switches and other filenames could have been in any order.
 12. When the information has been stored in the computer’s memory, it can be calculated, compared and copied.
 13. A keyname is the name of a setting. It can consist of any combination of letters and digits, and must be followed by an equal sign.
 14. Programs larger than normal will not be assembled by Turbo Assembler.

Машқи 10. Ба намуна такя намуда, тарҷума кунед:
Намуна: Ба ман гуфтанд, ки оям – I was told to come.

 1. Ба ӯ маҷалла доданд.
 2. Ба мо филми навро намоиш доданд.
 3. Дар бораи ин инсон бисёр гап мезананд.
 4. Ӯро айбдор карданд.
 5. Додарашро доштанд (catch).

Машқи 11. Феълҳои зеринро хонед ва азёд кунед:
call for – талаб кардан, тақозо кардан
– This recipe calls for milk, not water.
call on – ташриф овардан, омадан, зиёрат кардан

 • Mark called on Naomi while he was in town.
  care for – ғамхорӣ кардан, нигоҳубин кардан
 • Sport doesn’t care for who you are, come and do!
 • I usually care for my child.

come across – бархӯрдан, нохост вохӯрдан, дучор шудан, рӯ ба рӯ шудан, дакка хӯрдан

 • Julie came across some photographs of her grandparents in the attic.
 • Ҷулӣ тасодуфан якчанд расмҳои бобову бибиашро дар чердак ёфт.
 • You should just come across to see how well our children do.

count on – ҳисоб кардан, шумурдан, ба ҳисоб гирифтан

– Sorry I’m late, I didn’t count on being held up in the traffic.

– There’s never a taxi when you want one – that’s the one thing you can count on!

get around – анҷом додан, аз ӯхдааш баромадан

He finally got around to painting the windows.

get in – даромадан, ворид шудан
get on – ҷеғ задан
get off – рафтан, рафта омадан, баромадан
get over – барта­раф кардан, паси сар кардан, гузаштан, аз ӯхдаи чизе баромадан, аз миён бардоштан, барҳам задан;
go over – аз нав дида баромадан; дубора аз назар гузарондан
go with – мувофиқ (муносиб) будан, мос (мувофиқ) омадан, мувофикат кардан
hear from – хабар шунидан, огоҳ шудан, шунидан
hear of – дар бораи чизе донистан, дар бораи чизе шунидан
hit on – ёфтан, пайдо кардан
look after – ғамхорӣ кардан, ташвиш кашидан, бесаришта шудан, нигоҳубин кардан
look at – ба чизе нигоҳ кардан, ба чизе назар кардан
look for – ҷустуҷӯ кардан, кофтан, ҷустан, аз паи чизе гаштан
look into – дидан, дида баромадан, муоина кардан, аз назар гузарондан
run across – бо касе вохӯрдан, рӯ ба рӯ шудан
stand for – ёрӣ додан, мадад расондан, даетгирӣ кардан
blow up – таркондан
bring about – иҷро кардан, ба ҷо (ба амал) овардан, даъват кардан, кардан
bring on – овардан, ба вуҷуд овардан, пайдо кунондан, даъват кардан, кардан
bring off – то охир бардоштан
bring out – баровардан, нишон додан, зоҳир кардан, ошкор кардан, фош кардан
bring up – тарбия кардан (додан), калон кардан, парваридан, таҳзиб кардан
call off – бозхостан, ҷеғ зада оварондан, пас хондан, бекор кардан
call up – бо телефон ҷеғ задан
carry out – иҷро кардан, ба охир раснидан, анҷом додан
cut off – буридан, зада буридан, зада (бурида) ҷудо кардан, бурида партофтан, катъ кардан
cut out – кандан, кандаккорӣ кардан, ҳаккокӣ кардан, буридан, бурида ҷудо кардан (партофтан)
do over – тағйир кардан, аз нав сохтан, дубора сохтан, аз нав кор кардан
figure out – ҳисоб кардан, ҳисоб карда баровардан, фаҳмидан, донистан
fill in or fill out – пур кардан
fill up – пур кардан, фаро гирифтан, аз ҳад зиёд пур кардан
find out – дониста гирифтан, фаҳмидан, хабардор шудан
give away – додан, пас додан, супурдан
give back – баргардондан, гашта додан, гардондан, пас гардондан
give off – баровардан, паҳн кардан, бароварда фиристодан
give up – нахостан, даст кашидан, гардан тофтан, сар печидан, қабул накардан
hand in – супурдан, додан
hand out – додан, тақсим карда додан, васеътар (калонтар) кардан; озодтар кардан
have on – дар тан либос доштан
hold off – таъхир кардан, дер мондан, маътал (андармон) шудан, истодан, истода мондан. таваққуф кардан
leave out – гузарондан, роҳ додан, иҷозат додан, гуза­рондан
let down – ноумед (маъюс, дилхунук) кардан, ранҷонидан
look over – тадқик (таҳқиқ, тафтиш) кардан, дидан, дида баромадан, муоина кардан, аз назар гузарондан
look up – маълумот ҷустуҷӯ кардан
make up – ҷамъ кардан, ҷо ба ҷо кардан
mix up – омехтан, аралаш кардан, махлут кардан
pass out – фурӯхтан, халос шудан, аз сари худ дур кардан, кам (паст) шудан
pass up – рад (инкор) кардан, написандидан; беэътибор кардан
pay off – пардохтан, ҳисоб баробар кардан, ҳисобу китоб кардан
pick out – кашида гирифтан, мусодира кардан; пас гирифтан, ҷудо карда (хоста, хуш карда) гирифтан
pick up – бардоштан, баланд кардан, бардоштан, ба даст гирифтан
point out – нишон додан, мутамарказ шудан, марказонидан
put away – канор гузоштан, як сӯ мондан, алоҳида (ҷудо карда, гирифта) мондан, монондан, ба таъхир андохтан, мавқуф гузоштан
take down   – ба рӯйхат даровардан, нависондан, навиштан, навишта гирифтан
take off – кашидан, гирифтан, бардоштан
tear down – пӯшида даррондан, пӯшида кӯҳна кардан, бурда овардан
throw away – дур афкандан, андохтан, партофтан, дур (рад) кардан
try on – пӯшида андоза кардан, пӯшида дидан, андоза (чен) карда дидан
try out – санҷидан, озмудан, имтиҳон (озмоиш) кар­дан, таҷриба кардан
turn down – рад (инкор) кардан
turn off – куштан, хомӯш кардан
turn on – гардондан, ба кор (ба харакат) андохтан, даргирондан, васл кардан
wear out – кӯҳна (фарсуда) кардан, пӯшида даррондан

Машқи 12. Ҷумлаҳое, ки дар ҳолати мафъул омадаанд, зери онҳо хат кашед ва тарҷума кунед:

 • Sometimes a decision to compute is followed by a process of select­ing the particular kind of computing machine best suited for the given problem.
 • The relationship between the computers and the people that use them has been given much attention.
 • The speed with which arithmetic operations are performed is affected by a number of factors.
 • Magnetic amplifiers have been employed for more than fifty years; transistors were first reported upon in 1948-1949.
 • Some of the binary digits in the word correspond to an operation and are entered into the operation part of the register; other binary digits of this word represent an address and are correspondingly entered into the address part of the register.

In the inventor circuit (as will be found to be the case with most digital circuits) the tube is either cut off completely or allowed to be fully conducting.

english-toefl.ruenglish-toefl.ru

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.